Szkoła Branżowa II stopnia

W roku szkolnym 2024/2025 w Branżowej Szkole II Stopnia prowadzony jest nabór do klas pierwszych w zawodach:

– technik pojazdów samochodowych

– technik elektryk,

– technik handlowiec,

– technik usług fryzjerskich,

– technik robót wykończeniowych w budownictwie.

Na semestr pierwszy klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie do publicznej branżowej szkoły II stopnia.

Na semestr pierwszy klasy I publicznej Branżowej Szkoły II Stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy:

  • posiadają świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia;
  • posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie;
  • posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi zasadami oraz terminarzem rekrutacji.

Ułatwienia dostępu