Szkoła Branżowa II stopnia

 

W roku szkolnym 2022/2023 w Branżowej Szkole II Stopnia prowadzony jest nabór do klas pierwszych w zawodach:

– technik pojazdów samochodowych

– technik transportu drogowego,

– technik elektryk,

– technik usług fryzjerskich,

– technik robót wykończeniowych w budownictwie.

Na semestr pierwszy klasy I publicznej Branżowej Szkoły II Stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli Branżową Szkołę I Stopnia.

Na lata szkolne 2020/2021 – 2022/2023 na semestr pierwszy klasy I publicznej Branżowej Szkoły II Stopnia przyjmuje się również kandydatów będących absolwentami dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku szkolnego 2012/2013.

Na semestr pierwszy klasy I publicznej Branżowej Szkoły II Stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy:

  • posiadają świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia;
  • posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie;
  • posiadają świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej – dotyczy kandydatów będących absolwentami dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku szkolnego 2012/2013,
  • posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w zasadniczej szkole zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie;
  • posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi zasadami oraz terminarzem rekrutacji.