Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

Klasa 3 LZ – opiekun mgr Zofia Czachura

 • język polski : dr Beata Warzecha
 • matematyka : mgr  Paulina Hutek
 • język angielski :  mgr Małgorzata Kogutowicz
 • geografia: mgr Zofia Czachura
 • historia i społeczeństwo: mgr Dorota Zarzycka

Klasa 2 LO opiekun mgr Zofia Czachura

 • język polski : dr Beata Warzecha
 • matematyka : mgr Paulina Hutek
 • język angielski : mgr Edyta Rapacz
 • geografia: mgr Zofia Czachura
 • biologia: mgr Beata Zborowska
 • chemia: mgr Maria Wrona
 • fizyka: mgr Alicja Dulęba
 • historia: mgr Dorota Zarzycka

Szkoły Policealne

Klasa 1 TA – technik administracji opiekun mgr Karolina Ruchała

 • podstawy przedsiębiorczości : mgr Maria Gawron
 • bezpieczeństwo i higiena pracy w administracji: mgr Dariusz Stochel
 • ekonomiczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw : mgr Karolina Ruchała
 • język angielski w administracji : mgr Małgorzata Kogutowicz
 • organizacja pracy biurowej : mgr Teresa Wnękowicz
 • podstawy prawa administracyjnego : mgr Kamil Opioła
 • podstawy prawa cywilnego : mgr Kamil Opioła
 • postępowanie w administracji: mgr Kamil Opioła
 • pracownia pracy biurowej: mg Karolina Ruchała

Szkoła Branżowa II Stopnia

Klasa 1 BSIIS – opiekun – dr Beata Warzecha

Przygotowanie do kwalifikacji: MG43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

 • język polski : dr Beta Warzecha
 • matematyka : mgr  Paulina Hutek
 • język angielski :  mgr Małgorzata Kogutowicz
 • organizowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych: mgr Krzysztof Dutka
 • przeprowadzanie badań technicznych pojazdów samochodowych : mgr Krzysztof Dutka
 • nadzorowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych: mgr inż. Sławomir Hebda
 • użytkowanie pojazdów samochodowych: inż. Ryszard Płachta
 • podstawy motoryzacji: mgr inż. Albert Piwowarczyk

Ułatwienia dostępu