Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

Klasa 3 LZ  opiekun mgr Magdalena Dyrek

 • język polski : dr Beata Warzecha
 • matematyka : mgr Magdalena Dyrek
 • język angielski : mgr Tomasz Postrożny
 • geografia: mgr Zofia Czachura
 • historia i społeczeństwo: mgr Dorota Zarzycka

Klasa 2 LZ – opiekun mgr Zofia Czachura

 • język polski : dr Beata Warzecha
 • matematyka : mgr  Paulina Hutek
 • język angielski :  mgr Dominika Twaróg
 • geografia: mgr Zofia Czachura
 • historia i społeczeństwo: mgr Dorota Zarzycka

Szkoły Policealne

Klasa 2 OD  opiekunka dziecięca  opiekun mgr Danuta Matląg

 • język angielski w opiece nad dzieckiem: mgr Tomasz Postrożny
 • wychowanie dziecka : mgr Dorota Słowik
 • pielęgnacja dziecka chorego lub/i z niepełnosprawnością : mgr Danuta Matląg
 • pracownia wychowania dziecka : mgr Dorota Słowik
 • pracownia pielęgnacji dziecka: mgr Danuta Matląg
 • pracownia literatury dziecięcej: mgr Dorota Słowik
 • wychowanie muzyczne: mgr Maria Wrona
 • wychowanie plastyczno-techniczne : mgr Dorota Słowik

Klasa 1 OM – opiekun medyczny – opiekun mgr Bożena Bugajska

 • podstawy przedsiębiorczości : mgr Beata Berdychowska
 • język angielski zawodowy : mgr Dominika Twaróg
 • anatomia i fizjopatologia : mgr Bożena Bugajska
 • opieka nad osobą chorą i niesamodzielną : mgr Bożena Bugajska
 • zdrowie publiczne : mgr Bożena Bugajska
 • elementy psychologii i socjologii : mgr Anna Gaik
 • technologie informacyjne : mgr inż. Andrzej Opiela
 • język migowy: mgr Marta Stanisz – Sroka
 • pracownia zabiegów pielęgnacyjnych i czynności opiekuńczych : mgr Danuta Matląg
 • pracownia pierwszej pomocy : mgr Bożena Bugajska
 • pracownia umiejętności zawodowych : mgr Danuta Matląg

Szkoła Branżowa II Stopnia

Klasa 1 BSIIS – opiekun – dr Beata Warzecha

Przygotowanie do kwalifikacji: MG43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

 • język polski : dr Beta Warzecha
 • matematyka : mgr  Paulina Hutek
 • język angielski :  mgr Dominika Twaróg
 • informatyka : mgr Paweł Tąta
 • bezpieczeństwo i higiena pracy : mgr Dariusz Stochel
 • język obcy zawodowy: mgr Dominika Twaróg
 • podstawy motoryzacji : mgr Maria Gawron
 • użytkowanie pojazdów samochodowych: inż. Ryszard Płachta
 • organizowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych: mgr Krzysztof Dutka