Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

W roku szkolnym 2024/2025 w Liceum Ogólnokształcącym prowadzony jest nabór :

– na semestr I czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych dla absolwentów ośmioklasowej szkoły podstawowej i gimnazjum

– na semestr III (do klasy drugiej) czteroletniego liceum ogólnokształcącego – dla absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Branżowej Szkoły I Stopnia.

O przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego  mogą ubiegać się osoby posiadające świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Branżowej Szkoły I stopnia. Kandydaci, którzy posiadają świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, branżowej szkoły I stopnia  mogą być przyjęci do klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na semestr trzeci.

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami i terminami rekrutacji.

Do pobrania:

Ułatwienia dostępu