Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
Centrum Kształcenia Ustawicznego
mgr inż. Stanisław Wąsik

Kierownik szkolenia praktycznego
mgr inż. Krzysztof Młynarczyk

Skretariat
mgr Marzena Dziedzic

Ułatwienia dostępu