Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie

EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji

Absolwent powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 1. wykonywania prac biurowych w jednostce administracji,
 2. udzielania informacji pracownikom oraz klientom,
 3. kompletowania i porządkowania aktów prawnych w jednostce administracji,
 4. sporządzania protokołów, analiz i sprawozdań,
 5. udostępniania dokumentów klientom wewnętrznym i zewnętrznym,
 6. prowadzenia dokumentacji kadrowej pracowników,
 7. sporządzania dokumentów finansowych zgodnie z procedurami,
 8. sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych w jednostce administracji,
 9. przygotowania i prowadzenia postępowania administracyjnego.

Podstawa programowa

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik administracji: ore.edu.pl

Charakterystyka zawodu

Technik administracji jest osobą odpowiedzialną w firmie/instytucji za interpretację i stosowanie przepisów prawnych z różnych dziedzin prawa, przygotowanie projektów umów, porozumień, decyzji, regulaminów, instrukcji i innych dokumentów oraz aktów, posługiwanie się wskaźnikami ekonomicznymi i metodami analizy ekonomicznej, finansowo-księgowej i dokumentacją księgową. Redaguje pisma, korespondencję, sprawozdania, notatki służbowe, sporządza protokoły, umowy o pracę, regulaminy pracy i wynagrodzenia, odpowiada za prawidłowe przyjmowanie, segregowanie i klasyfikowanie informacji.

Jako absolwenci tego profilu będziecie Państwo przydatni w każdej instytucji administracyjnej i gospodarczej m.in. w: urzędach wojewódzkich, powiatowych i gmin, podmiotach gospodarczych, urzędach skarbowych, firmach ubezpieczeniowych i bankach.

Miejsca pracy technika administracji:

 • urzędy administracji państwowej i samorządowej,
 • kancelarie,
 • sekretariaty podmiotów gospodarczych,
 • organizacje społeczne,
 • stowarzyszenia i fundacje,
 • agencje celne.

Ułatwienia dostępu