W Szkole Policealnej mogą uczyć się osoby dorosłe, które ukończyły szkołę średnią, bez względu na to czy mają świadectwo dojrzałości.

Czas trwania nauki: od 1 do 2 lat tj. od 2 do 4 semestrów, w zależności od kierunku.

  • Technik administracji – 2-letnia szkoła zaoczna
  • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy – 1,5-roczna szkoła zaoczna
  • Opiekun medyczny – system stacjonarny, 1,5 roku
  • Opiekun w domu pomocy społecznej – 2-letnia szkoła zaoczna
  • Florysta – roczna szkoła zaoczna
  • Opiekunka dziecięca – 2-letnia szkoła zaoczna

Ułatwienia dostępu