Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie

SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

Absolwent szkoły powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

  1. planowania i organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej,
  2. pielęgnowania dziecka zdrowego, chorego i z niepełnosprawnością,
  3. prowadzenia działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka,
  4. promowania zdrowia i prowadzenia działań profilaktycznych.

Podstawa programowa

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie opiekunka dziecięca: ore.edu.pl

Charakterystyka zawodu

Opiekunka dziecięca zajmuje się sprawowaniem fachowej opieki nad małymi dziećmi (najczęściej są to niemowlęta i dzieci do 3-4 roku życia). Zadaniem opiekunki jest przede wszystkim pilnowanie bezpieczeństwa dziecka oraz dbanie o jego potrzeby podczas nieobecności rodziców. Opiekunka wykonuje codzienne czynności związane z pielęgnacją dziecka – odpowiada za jego higienę, kąpiele, mycie, przewijanie, przebieranie, czesanie, pielęgnację środkami kosmetycznymi. Odpowiada również za prawidłowe odżywianie dziecka, podawanie leków jeśli zachodzi taka konieczność, wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych w zastępstwie rodziców.

Do zadań opiekunki należy także zorganizowanie dziecku czasu wolnego poprzez różne zabawy, gry, chodzenie na spacery. Najczęściej od opiekunki oczekuje się takiego doboru zabaw czy zajęć ruchowych, które będą rozwijać zdolności psychomotoryczne dziecka i wpłyną na jego prawidłowy rozwój.

Zawód opiekunki dziecięcej jest zajęciem dla osób, które lubią dzieci i mają z nimi dobry kontakt. Od opiekunki oczekuje się przede wszystkim odpowiedzialności, spokoju, opanowania, łagodności, ale równocześnie pewnego zdecydowania, potrzebnego do zapanowania nad dziećmi oraz cierpliwości. Ważna jest również umiejętność szybkiego nawiązania kontaktu z dzieckiem i podtrzymywania go, tak aby dziecko było zajęte przez dłuższy czas. Istotna jest również kreatywność, potrzebna przy organizacji czasu wolnego oraz podzielna uwaga.

Możliwości zatrudnienia

Opiekunka dziecięca może pracować w charakterze niani, wynajmowanej przez rodziców podczas ich nieobecności w domu do opieki nad dziećmi. Opiekunki mogą również pracować w żłobkach, domach opieki, szpitalach, hospicjach i różnego rodzaju ośrodkach, które zajmują się opieką nad dziećmi (zarówno pełnosprawnymi, jak i niepełnosprawnymi).

Jak zostać opiekunką dziecięcą?

Najprostszym sposobem ubiegania się o pracę opiekunki dziecięcej jest ukończenie specjalnej szkoły policealnej na kierunku „opiekunka dziecięca”. Nauka trwa najczęściej 1-2 lata, podczas których przyszłe opiekunki uczą się zasad właściwej opieki nad dziećmi, ich pielęgnacji, wychowania oraz anatomii i fizjologii dziecka. Zdobywają wiedzę z zakresu podstaw pedagogiki i psychologii, uczą się stymulowania rozwoju. Zdobywają także niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Obok zajęć teoretycznych, przyszłe opiekunki biorą udział w praktykach, odbywających się najczęściej w żłobkach, domach małego dziecka i szpitalach. Zakończeniem nauki jest przystąpienie do egzaminu zawodowego, dzięki któremu uzyskuje się niezbędne uprawnienia do pracy w zawodzie opiekunki dziecięcej.

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku opiekunek wynajmowanych przez rodziców – ich wymagania są indywidualne i zróżnicowane. Nie zawsze wymagają ukończenia powyższej szkoły, chociaż często zwracają uwagę na wyższe wykształcenie i ukończenie kierunków związanych z dziećmi (pedagogika, psychologia, medycyna, pielęgniarstwo). Istotne są także różnego rodzaju kursy i szkolenia związane bezpośrednio lub pośrednio ze sprawowaniem opieki, udzielaniem pierwszej pomocy, animacją kultury etc.

W trakcie nauki w naszej szkole słuchaczki odbywają praktyki zawodowe w żłobkach i przedszkolach (praktykę zapewnia szkoła).

Ułatwienia dostępu