Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Limanowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://cku.limanowa.pl/

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2014-01-15
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-09-06

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona podmiotowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.  o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Zamieszczone na stronie informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-09-24
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej osobą kontaktową jest:

Elżbieta Nawalaniec

e-mail: elzbietanawalaniec@gmail.com

Telefon: 18 3372602

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi za brak zapewnienia dostępności.

Korzystanie z klawiatury

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Udogodnienia

Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia/zmniejszenia wielkości liter na stronie
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

Informacje na temat procedury

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

Kompleks obiektów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II
w Limanowej usytuowany jest przy ul. Zygmunta Augusta 8.

Dojazd do budynków jest możliwy bezpośrednio z ul. Z. Augusta na parkingi:

– przed budynkiem warsztatów,

–  przed halą sportową,

–  przed budynkiem szkolnym

 1. Dostęp do budynku szkolnego dla osób niepełnosprawnych jest możliwy z parkingu szkolnego bezpośrednio na parter budynku skąd , korzystając z dźwigu osobowego, można przemieścić się na piętro.
 2. Dostęp do hali sportowej jest możliwy bezpośrednio z poziomu parkingu na parter obiektu, skąd windą osobową można przemieścić się również na piętro hali oraz parter budynku szkolnego.
 3. Na piętrze hali sportowej oraz w dziale samochodowym warsztatów szkolnych znajdują się sanitariaty przystosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
 4. Na placu parkingowym przed budynkiem szkolnym, oraz przed budynkiem warsztatów szkolnych znajdują się wyznaczone i odpowiednio oznakowane miejsca parkingowe.
 5. Dopuszcza się możliwość wstępu na teren budynków szkolnych z psem asystującym przystosowanym do obecności znacznej liczby osób.
 6. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 7. Istnieje możliwość udzielenia pomocy (przez przydzielonego pracownika) w poruszaniu się w obrębie obiektów szkolnych, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby.

Ułatwienia dostępu