W roku szkolnym 2024/2025 w Szkole Policealnej prowadzony jest nabór do klas pierwszych w zawodach:

  • Technik administracji – 2-letnia szkoła zaoczna
  • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy – 1,5-roczna szkoła zaoczna
  • Opiekun medyczny – 1,5 roczna szkoła stacjonarna
  • Opiekun w domu pomocy społecznej – 2-letnia  szkoła zaoczna
  • Florysta – roczna szkoła zaoczna
  • Opiekunka dziecięca – 2-letnia szkoła zaoczna

O przyjęcie do Szkoły Policealnej mogą ubiegać się osoby:

– posiadające świadectwo ukończenia szkoły średniej

– posiadające zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie..

Zapraszamy do zapoznania sie z zasadami i terminami rekrutacji do Szkoły Policealnej.

Ułatwienia dostępu