Zachęcamy do zapoznania się z obowiązującym Statutem Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Plik można pobrać poprzez kliknięcie linku: Statut CKU – XI. 2015 r..