Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie

FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych

Absolwent szkoły powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 1. przeprowadzenia diagnozy kosmetycznej,
 2. wykonywania zabiegów pielęgnacji i upiększających,
 3. udzielania porad kosmetycznych,
 4. organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego.

Podstawa programowa

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik usług kosmetycznych: ore.edu.pl

Charakterystyka zawodu

Technik usług kosmetycznych wykonuje zabiegi z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej oraz zabiegi fizykoterapeutyczne. Udziela porad z zakresu kosmetyki zachowawczej i zdobniczej. Organizuje i prowadzi gabinet kosmetyczny. Sporządza i stosuje środki niezbędne do wykonywania zabiegów kosmetycznych. Przeprowadza pielęgnację i upiększanie oczu, różnych rodzajów cery oraz całego ciała. Wykonuje manikiur i pedikiur. Prowadzi pielęgnację skóry głowy i włosów. Usuwa nadmierne owłosienie. Wykonuje makijaż.

Jakie umiejętności powinien nabyć w trakcie nauki technik usług kosmetycznych?

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

 1. określać cele i zadania zawodu,
 2. charakteryzować wyposażenie różnego rodzaju gabinetów kosmetycznych,
 3. organizować stanowisko pracy,
 4. charakteryzować metody i środki oraz ogólne zasady dezynfekcji, dezynsekcji, sterylizacji,
 5. posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu prawa i ekonomii w sferze działalności gabinetu kosmetycznego,
 6. postępować zgodnie z obowiązującymi w zawodzie normami etycznymi,
 7. posługiwać się nomenklaturą używaną w światowej kosmetyce i kosmetologii,
 8. rozpoznawać i charakteryzować rodzaj skóry i włosów,
 9. diagnozować w oparciu o przeprowadzone badania skóry i jej przydatków, odróżniać skórę zdrową od chorobowo zmienionej,
 10. sporządzać i stosować proste środki niezbędne do wykonywania zabiegów kosmetycznych,
 11. charakteryzować skład preparatów powszechnie używanych w kosmetyce oraz ich działanie na skórę i organizm,
 12. ustalać rodzaj zabiegu kosmetycznego zgodnie z rozpoznaniem,
 13. wykonywać zabiegi w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej zgodnie z etyką zawodową,
 14. wykonywać zabiegi fizykoterapeutyczne z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań,
 15. obsługiwać aparaty i urządzenia stosowane w kosmetyce z uwzględnieniem obowiązujących aktualnie przepisów sanitarnych, BHP i ppoż.,
 16. oceniać jakość wykonanego zabiegu,
 17. udzielać porad z zakresu kosmetyki zachowawczej i zdobniczej,
 18. nawiązywać kontakty z klientami,
 19. udzielać pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
 20. pozyskiwać informacje o nowościach i trendach rozwojowych w kosmetyce i kosmetologii,
 21. korzystać z literatury zawodowej.

Jakie są wymagania psychofizyczne dla zawodu technik usług kosmetycznych?

 1. dobry wzrok (może być skorygowany okularami),
 2. prawidłowe widzenie barw,
 3. prawidłowa wymowa,
 4. dobry słuch,
 5. dobra sprawność ruchowa dłoni i palców,
 6. prawidłowa budowa kośćca i sprawność stawów,
 7. dobry ogólny stan zdrowia, wytrzymałość fizyczna,
 8. odporność psychiczna, opanowanie, cierpliwość,
 9. odpowiedzialność w wykonywaniu obowiązków,
 10. systematyczność i dokładność,
 11. poczucie estetyki,
 12. umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi,
 13. gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji.

Gdzie może pracować technik usług kosmetycznych?

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik usług kosmetycznych jest przygotowanie absolwenta do pracy w gabinetach kosmetycznych, gabinetach odnowy biologicznej, firmach kosmetycznych. Technik usług kosmetycznych powinien posiadać wiedzę i umiejętności pozwalające na zorganizowanie i prowadzenie własnego gabinetu kosmetycznego. Odpowiednie prowadzenie zajęć w dużej mierze decydować będzie o właściwym, samodzielnym wykonywaniu przez absolwentów ich przyszłego zawodu. Zawód ten wymaga szerokiej wiedzy, odpowiedniego wykształcenia ogólnego i zawodowego.

Ułatwienia dostępu