• 27 października 2020

Zmiana trybu nauczania w okresie od 26.10.2002- 8.11.2020

W związku z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 23.10.2020 r. informujemy że zajęcia dla wszystkich typów szkół tj. Szkoły Policealnej, Liceum Ogólnokształcącego i Branżowej Szkoły II stopnia w okresie od 24 października do 8 listopada br. odbywać się będą wyłącznie w trybie nauki zdalnej tj. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informujemy również, że w/w terminie odwołane są praktyki zawodowe dla słuchaczy szkoły policealnej.

O wszelkich zmianach będziemy informowali na bieżąco dlatego też prosimy o śledzenie komunikatów na stronie internetowej.

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.