• 16 października 2020

Uwaga – ważna informacja dotycząca zdalnego nauczania

Informujemy, że od dnia 17.10. 2020 r. obowiązuje nauczanie przedmiotów teoretycznych w trybie zdalnym.

Wszystkie przedmioty w klasie 2 LZ i 3 LZ będą realizowane w formie zdalnej.

W klasach Szkoły Policealnej i Branżowej Szkoły II Stopnia przedmioty teoretyczne będą realizowane zdalnie natomiast przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym realizowane będą w formie stacjonarnej.

Poniżej znajduje się lista przedmiotów praktycznych poszczególnych klas, które będą realizowane stacjonarnie. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami w planie zajęć.

Opiekun medyczny – klasa 1

– pracownia zabiegów pielęgnacyjnych i czynności opiekuńczych  gr. I i II –D. Matląg
– pracownia pierwszej pomocy – B. Bugajska
– pracownia umiejętności zawodowych  gr I i II –D. Matląg

Opiekunka dziecięca – klasa 2

– pracownia wychowania dziecka –D. Słowik
– pracownia pielęgnacji dziecka – D. Matląg
– pracownia literatury dziecięcej – D. Słowik
– wychowanie muzyczne – M. Wrona
– wychowanie plastyczno – techniczne – D. Słowik

Branżowa Szkoła II stopnia – MOT.06

– użytkowanie pojazdów samochodowych  – R. Płachta

Pozostałe przedmioty w klasach: opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, klasa 1 Branżowej Szkoły II stopnia będą realizowane w formie zdalnej.

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.