Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie

SPO.05. Świadczenie usług opiekuńczych

Absolwent szkoły powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

  1. sprawowania opieki nad osobą podopieczną w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny osobistej,
  2. pomagania osobie podopiecznej w czynnościach dnia codziennego,
  3. motywowania osoby podopiecznej do samodzielności oraz aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej.

Podstawa programowa

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie opiekunka środowiskowa: ore.edu.pl

Charakterystyka zawodu

Opiekunka środowiskowa pomaga osobie podopiecznej w codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego, wykonuje czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób chorych i niesamodzielnych, udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej, mobilizuje osobę podopieczną do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej.

Perspektywy pracy:

  • placówki pomocy społecznej,
  • środowisko zamieszkania podopiecznego,
  • MOPS, MOPR,
  • prowadzenie własnej działalności,
  • indywidualna opieka w domu pacjenta.
Rozmiar czcionki
Kontrast