•  
  •  
  •  
Menu
Uczymy na:







REKRUTACJA TRWA!!!! ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

 

POTWIERDZONE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

MS.12 – Zarządzanie bezpieczeństwem  w środowisku pracy

 

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Szkolny plan nauczania technika bezpieczeństwa i higieny pracy.pdf

 

 

NAUKA TRWA 1,5 ROKU                                                     MATURA nie jest wymagana!!!

 

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy przygotowuje  i przedkłada kierownikowi zakładu pracy analizy dotyczące bhp oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń, bada przyczyny wypadków w pracy     i wnioskuje o ich usunięcie, prowadzi rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wstrzymuje pracę maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników, odsuwa od pracy osoby dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona, prowadzi szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników.   

Praca: W każdej firmie liczącej powyżej stu pracowników musi być zatrudniony specjalista odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy - inspektor BHP. Małe firmy zatrudniają specjalistów BHP na umowy zlecenia.

 

 


Wyszukiwarka

Wpisz czego szukasz:

Galeria:

Copyrights © Centrum Kształcenia Ustawicznego,
ul. Zygmunta Augusta 8, 34-600 Limanowa