•  
  •  
  •  
Menu
Uczymy na:REKRUTACJA TRWA!!!! ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

 

TECHNIK ADMINISTRACJI

 

POTWIERDZONE KWALIFIKACJE  W ZAWODZIE

AU.68. – Obsługa klienta w jednostkach  administracji

 

Szkolny plan nauczania technika administracji.pdf

 

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik administracji

 

Osoby, które lubią pracę w biurze, również na stanowisku sekretarki w prywatnych przedsiębiorstwach, wybierają naukę w zawodzie technik administracji

 

 

Okres nauki: 2 lata

 

 TECHNIK ADMINISTRACJI jest osobą odpowiedzialną w firmie/instytucji za interpretację i stosowanie przepisów prawnych z różnych dziedzin prawa, przygotowanie projektów umów, porozumień, decyzji, regulaminów, instrukcji i innych dokumentów oraz aktów, posługiwanie się wskaźnikami ekonomicznymi i metodami analizy ekonomicznej, finansowo-księgowej i dokumentacją księgową.
Redaguje pisma, korespondencję, sprawozdania, notatki służbowe, sporządza protokoły, umowy o pracę, regulaminy pracy i wynagrodzenia, odpowiada za prawidłowe przyjmowanie, segregowanie i klasyfikowanie informacji.
Jako absolwenci tego profilu będziecie Państwo przydatni w każdej instytucji administracyjnej i gospodarczej m.in. w: urzędach wojewódzkich, powiatowych i gmin, podmiotach gospodarczych, urzędach skarbowych, firmach ubezpieczeniowych i bankach.TYPOWE MIEJSCA PRACY TECHNIKA ADMINISTRACJI

- urzędy administracji państwowej i samorządowej,
- kancelarie,
- sekretariaty podmiotów gospodarczych,
- organizacje społeczne,
- stowarzyszenia i fundacje,
- agencje celne 

 

 

 

 

 

 

 


Wyszukiwarka

Wpisz czego szukasz:

Galeria:

Copyrights © Centrum Kształcenia Ustawicznego,
ul. Zygmunta Augusta 8, 34-600 Limanowa