•  
  •  
  •  
Menu
Uczymy na:REKRUTACJA TRWA!!!! ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

 

 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Limanowej ogłasza nabór

na rok szkolny 2020/2021

 

Zapraszamy do Szkół Policealnych w zawodach:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymagane dokumenty:

 

- podanie: (WZÓR PODANIA DO SZKOŁY POLICEALNEJ DO POBRANIA.doc)

- świadectwo ukończenia szkoły,

- 1 zdjęcie,

- w przypadku szkół policealnych zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół (na podstawie wydanego przez szkołę skierowania),

 

PROWADZIMY RÓWNIEŻ NABÓR DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH:

- PO GIMNAZUM  (system zaoczny, 3 lata) ub SZKOLE PODSTAWOWEJ (system zaoczny, 4 lata)

- PO ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ lub BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA   (absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej i Szkoły Branżowej I Stopnia przyjmowani są do klasy drugiej na semestr III) (system zaoczny, 3 lata)

 

Wymagane dokumenty:

 

- podanie: (WZÓR PODANIA DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH).doc

- świadectwo ukończenia szkoły,

- 1 zdjęcie.

 

ABSOLWENTÓW BRANŻOWEJ SZKOŁY i STOPNIA ZAPRASZAMY  DO BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA W ZAWODACH:

- ELEKTRYK,

- MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,

- ELEKTROMECHANIK POJZADÓW SAMOCHODOWYCH,

 

Wymagane dokumenty:

- podanie: (WZÓR PODANIA DO SZKOŁY BRANŻOWEJ II STOPNIA).doc

- świadectwo ukończenia szkoły,

- 1 zdjęcie.

- w przypadku szkół policealnych zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół  (na podstawie wydanego przez szkołę skierowania),

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

 

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: do końa sierpnia 2020 r.

 

Szczegółowych informacji udziela Sekretariat szkoły tel. 18 337 68 32, 18 337 26 02

 

Nauka w szkołach i na kursach w CKU  jest BEZPŁATNA


Wyszukiwarka

Wpisz czego szukasz:

Galeria:

Copyrights © Centrum Kształcenia Ustawicznego,
ul. Zygmunta Augusta 8, 34-600 Limanowa