•  
  •  
  •  
Menu
Uczymy na:REKRUTACJA TRWA!!!! ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

Prezentacja podsumowanie projektu 17.11.2015 r.


Regulamin uczestnictwa w projekcie 01.10.2015 r.

Regulamin uczestnictwa w projekcie 01.09.2014 r.

 

Wzory dokumentów:

 

Formularz Zgłoszeniowy do projektu

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych NOWY DRUK

Zakres danych osobowych 

Protokół z rekrutacji NOWY DRUK

Lista osób zakwalifikowanych

Oświadczenie o rezygnacji

Karta czasu pracy dla nauczycieli

Harmonogram zajęć WZÓR

Zaświadczenie WZÓR

 

Dokumenty dotyczące staży wakacyjnych z możliwością wypłaty stypendium:

 

Pytania dotyczące kosztów refundacji (dla przedsiębiorców)

 

Formularz zgłoszeniowy dla uczniów

Protokół z rekrutacji dla liderów

Lista osób zakwalifikowanych dla liderów

 

Regulamin przyznawania stypendiów stażowych

Załącznik nr 1 Wniosek o przyznanie stypendium
Załącznik nr 2 Dziennik stażu
Załącznik nr 3 Karta czasu odbywania stażu
Załącznik nr 4 Certyfikat odbycia stażu

Wzór porozumienia z przedsiębiorcą

Załącznik nr 1 Ramowy program stażu
Załącznik nr 2 Dziennik stażu
Załącznik nr 3 Karta czasu odbywania stażu
Załącznik nr 4 Certyfikat odbycia stażu
Załącznik nr 5 Umowa z uczniem
Załącznik nr 6 Oświadczenie o kosztach

Wzór umowy z uczniem

Załącznik nr 1 Zgoda rodzica
Załącznik nr 2 Ramowy program stażu
Załącznik nr 3 Dziennik stażu
Załącznik nr 4 Karta czasu odbywania stażu
Załącznik nr 5 Certyfikat odbycia stażu

Oznaczenie miejsca stażu

 

 

 

 

 

 


Wyszukiwarka

Wpisz czego szukasz:

Galeria:

Copyrights © Centrum Kształcenia Ustawicznego,
ul. Zygmunta Augusta 8, 34-600 Limanowa