•  
  •  
  •  
Menu
Uczymy na:REKRUTACJA TRWA!!!! ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

Oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych

OBSZAR ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY (A)

 

A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji.doc

 

A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych.doc

 

A.18 Prowadzenie sprzedaży.doc

 

A.22  Prowadzenie działalności handlowej.doc

 

OBSZAR BUDOWLANY (B)

 

B.30  Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej.doc

 

OBSZAR ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNY (E)

 

E.7  Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych.doc

 

E.8  Montaż i konserwacja instalacjielektrycznych.doc

 

E.24  Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.doc

 

OBSZAR MECHANICZNY I GÓRNICZO-HUTNICZY (M)

 

M.12  Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.doc

 

M.18 Diagnozowanie i naprawa podsespołów i zespołów pojazdów samochodowych.doc

 

M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających.doc

 

M.20  Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.doc

 

M.42  Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.doc

 

M.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.doc

 

OBSZAR ROLNICZO-LEŚNY Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA (R)

 

R.21  Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu.doc

 

R.22 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

 

R.26 Wykonywania kompozycji florystycznych

 

R.5  Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych.doc

 

 

Regulamin kwalifikacyjnych kursów zawodowych.pdf

 

 Planowanie ścieżki kariery.odt

 

 Poradnik_Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe.pdf

 

 Pobierz formularz zgłoszenia na kurs

 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

to bezpłatna forma uzyskania kwalifikacji zawodowych!

 

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (KKZ) - nowa forma kształcenia!!!

Zgodnie ze zmianami w ustawie o systemie oświaty, które obowiązują od 1 września 2012 r., wprowadzona została nowa forma kształcenia dla dorosłych 

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy, to kurs:

 

      Uczestnik kursu:

 

Dodatkowe informacje dotyczące organizacji kursu:

 

Nowa forma kształcenia umożliwia osobom dorosłym:

 

Zapisy na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe przyjmuje

Sekretariat Centrum Kształcenia Ustawicznego w Limanowej

ul. Zygmunta Augusta 8

34-600 Limanowa
tel. (18) 3376832

www.cku.limanowa.pl

e-mail: cku_limanowa@poczta.onet.pl


Wyszukiwarka

Wpisz czego szukasz:

Galeria:

Copyrights © Centrum Kształcenia Ustawicznego,
ul. Zygmunta Augusta 8, 34-600 Limanowa