•  
  •  
  •  
Menu
Uczymy na:REKRUTACJA TRWA!!!! ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

 

INFORMATORY O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

 

Dla kwalifikacji wg podstawy programowej z 2012

 

Dla kwalifikacji wg podstawy programowej z 2017

 

 

ORGANIZACJA EGZAMINU

 

Zgłoszenia do egzaminu

 

Ponowne przystąpienie do egzminów

 

Informacje o opłatach za egzamin zawodowy

 

Wydawanie dylomów i suplementów do dyplomów

 

Wglady do dokumentacji

 

Wymiana dokumentów i wystawianie duplikatów

 

Komunikat w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do potrzeb i możliwości zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2017/2018 .pdf

 

Komunikat w sprawie przyborów do części praktycznej I-II_2018.pdf

 

Komunikat w sprawie przyborów do części pisemnej I-II_2018.pdf

 

HARMONOGRAMY EGZAMINÓW

 

Harmonogram egzaminów w 2018 r..pdf

 

 

 

 

 

 


Wyszukiwarka

Wpisz czego szukasz:

Galeria:

Copyrights © Centrum Kształcenia Ustawicznego,
ul. Zygmunta Augusta 8, 34-600 Limanowa